top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
xnpHxEROVSXTKcr2Oe67G1pCTZM
CWluLrLumuenv8iU-Jl5w2jujDs

Våren 2019

 

Onsdagen 16/1

Stockholms Stroketriageprojekt - huvudresultat i årsrapport

-- eller "Kan man förkorta tiden från insjuknande till artärpunktion med en timme?"

Michael Mazya, Karolinska US

 

Onsdagen 30/1

Aktuell svensk klinisk TIA-forskning

Fredrik Buchwald

 

Onsdagen 6/2

Kan kyla eller koldioxid skydda mot hjärnskada efter hjärtstopp? Uppdatering om TTM2 och TAME-studierna.

Tobias Cronberg, SUS

 

Onsdagen 13/2

Akuta diabetesrelaterade mono- och polyneuropatier

Lars Johan Liedholm, NUS Umeå

 

Onsdagen 6/3

Akut vätskebehandling för neurologer

Camilla Brorsson, NUS Umeå

 

Onsdagen 13/3

Post stroke epilepsi - Highlights från konferensen Seizures and stroke

Petra Redfors, Sahlgrenska US

 

Onsdagen 20/3

Spinal infarkt

Prof. Anders Svenningsson, Danderyds Sjukhus / KI

 

Onsdagen 3/4

Screening för förmaksflimmer

Linda Johnson, Klinisk fysiologi, SUS Malmö

 

Onsdagen 10/4

Respiratorisk svikt vid ALS samt prövardriven läkemedelsstudie mot diafragmal svaghet

Caroline Ingre, Karolinska US Huddinge

 

Onsdagen 24/4

Nacktrauma och spinal chock

Kyrre Pedersen, Neurokirurgen, Karolinska US Solna

 

Onsdagen 8/5

Trombolys vid stroke i bakre cirkulationen - säkrare än i främre

Boris Keselman, Karolinska US

 

Onsdagen 29/5

Rapport från ESOC 2019 i Milano

 

ans_rgb
bottom of page