hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
3 februari 2022
ANS 9 - digitalt symposium
Länk för fullständigt program.

19 maj 2022
Halvdag under neurologiveckan.
Tema stroke, program presenteras senare. 
 
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0

FÖRENINGENS MÖTEN

CDpqnxmRAlbNTurh_dImhPsO8ro

ANS arrangerar årligen i början av varje år ett möte där vi träffas och lyssnar på föreläsningar. Nästa år hålls detta möte (ANS 9) som ett webmöte. Föreningens årsmöte brukar hållas i samband med denna sammankomst.

 

Vid neurologiveckan varje vår brukar ANS stå för en halvdag med föreläsningar. 

 

eSCMUZ2gODwdkIaa6pVeOtLZewk
ans_rgb