top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
DnaK2oaZIErTiwcW8SIYZHqLNx0
wodW-T6cTeqt0JpZ-vaPxldPqWg

Alla för oss tillgängliga pdf från tidigare föredrag ligger tillgängliga för nedladdning från ANS konto på Box.com.

 

För att komma till pdf-arkivet, tryck här.

 

 

VÅR 2017

 

Onsdagen 18/1

Malignitetsscreening vid misstänkt paramalignt syndrom

Kerstin Andrén, Sahlgrenska US, Göteborg

 

Onsdagen 25/1

Neurooftalmologisk grundkurs

Hemin Sabir, Sahlgrenska US, Göteborg

 

Onsdagen 1/2

ANS IRL 4 i Malmö - inget föredrag

 

Onsdagen 8/2

TIMING-studien

Signhild Åsberg, Jonas Oldegren, Akademiska US, Uppsala

 

Onsdagen 15/2

Cerebrala mikroblödningar - the basics

Sara Shams, Karolinska US, Huddinge / Karolinska Inst.

 

Onsdagen 22/2

Subduralhematom och antikoagulantia

Mark Ali-Beck, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 1/3

Immunmedierad nekrotiserande myopati

Arkadiusz Siennicki-Lantz, SUS Malmö

 

Onsdagen 8/3

Behandlingsrekommendation för status epilepticus

Johan Bjellvi, Sahlgrenska US, Göteborg

 

Onsdagen 15/3

Complement peptide C3a and neural plasticity

Anna Stokowska, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

 

Onsdagen 22/3

Stroke och troponinstegring - ett fall och ett pek

Jonatan Salzer, NUS Umeå

 

Onsdagen 29/3

Metabola orsaker till oklar medvetanderubbning och rhabdomyolys

Mikael Oscarson, Martin Engvall, CMMM Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 19/4

Döden i Venedig - patofysiologi vid funktionella pareser

Arne Allardt, Sahlgrenska US, Göteborg

 

Onsdagen 26/4

Traumatiska sinustromboser, vad ska vi göra?

Olof Gråhamn, SUS Malmö

 

Onsdagen 3/5

Lindrig stroke pga storkärlocklusion. Trombolys och en då?

Michael Mazya, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 24/5

Autoimmun epilepsi

David Krysl, Sahlgrenska US, Göteborg

 

Onsdagen 31/5

Nyheter från ESOC i Prag

Michael Mazya, Karolinska US, Solna

ans_rgb
bottom of page