top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
jsS4uM_h4QRZfkDmF0S8IqSrApo
jq1x1WJfCh7s6ILfFx6D2WLeuHs

Alla för oss tillgängliga pdf från tidigare föredrag ligger tillgängliga för nedladdning från ANS konto på Box.com.

 

För att komma till pdf-arkivet, tryck här.

 

 

VÅR 2016

 

Onsdagen 27/1

A-AION/NA-AION/PION revisited

Dr. Gauti Johannesson, Ögonkliniken, NUS

 

Onsdagen 3/2

PML Update

Professor Fredrik Piehl, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 10/2

Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer

Ole Kongstad, Arytmikliniken, SUS Lund

 

Onsdagen 17/2

Rituximab vid MS (ANS i samarbete med Svenska MS-sällskapet)

Jonatan Salzer, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdagen 24/2

Alzheimers demens – en sjukdom orsakad av herpesinfektion i hjärnan?

Hugo Lövheim, Geriatriskt Centrum, NUS Umeå

 

Onsdagen 2/3

Ur balans - psykogen yrsel eller otogen ångest?

Docent Mikael Karlberg, Balanslab, SUS Lund

 

Onsdagen 9/3

Proteinbiomarkörer vid stroke och neurotrauma

Erik Thelin, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska US

 

Onsdagen 16/3

Nationella riktlinjer inom MS och Parkinson: Akut behov av diskussion! (ANS/Svenska MS-Sällskapet)

Anders Svenningsson,  Danderyds Sjukhus / KI

 

Onsdagen 23/3

Neurokirurgiska ingrepp på vanliga indikationer - ett videoföredrag

Erik Thelin, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska US

 

Onsdagen 30/3

Påsklov - uppehåll i programmet

 

Onsdagen 6/4

Regional strokejour och neurologjourlinjer - erfarenheter från Skånes Universitetssjukhus

Jesper Peterson, VCh VO Neurologi & Rehabiliteringsmedicin SUS

 

Onsdagen 13/4

Reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS)

Kosta Kostulas, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Huddinge

 

Onsdagen 20/4

Lika strokevård för alla? Rapport från Riksstroke.

Docent Eva-Lotta Glader, NUS Umeå

 

Onsdagen 27/4

Följsamhet till kontraindikationer och riktlinjer för stroketrombolys i Europa - förändringar över tid

Tiago Moreira, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 4/5

Behandling av retinal artärocklusion - senaste rön

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 11/5

Mabthera vid Myastenia gravis - Rinomax, en ny RCT

Prof. Fredrik Piehl, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 18/5

Neurologiveckan i Örebro - uppehåll i programmet

 

Onsdagen 25/5

Nytt från ESO Conference 2016 i Barcelona

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 1/6

Sinustrombos & D-dimer

Måns Berglund,  Neurologiska kliniken, NUS Umeå

ans_rgb
bottom of page