top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4

VÅR 2012

 

Tisdag 5/6

Perioperativ Stroke

Professor Arne Lindgren, SUS Lund

 

Tisdag 22/5

Intrakraniella stenoser - dags att stenta?

Erik Campbell, Helsingborgs Lasarett

 

Tisdag 15/5

Sonotrombolys

Elias Johansson, Norrlands US Umeå

 

Teknisk genomgång och evidensläge kring användning av transkraniellt ultraljud för diagnostik och behandling av akut ischemisk stroke med sonotrombolys.

 

Tisdag 8/5

Akut serotonergt syndrom.

Håkan Widner, SUS Lund

 

Fallbaserad genomgång av akuta movement disorders och särskilt serotonergt syndrom - försett med ett anonymiserat filmklipp med den berörda patientens status.

 

Tisdag 17/4

RAMPART visar vägen vid prehospitalt status epileptikus.

Kristina Källén, SUS Lund / Helsingborg

 

Genomgång av nya resultat kring prehospital behandling av status epileptikus med im midazolam kontra iv lorazepam.

 

Tisdag 10/4

Posteriort Reversibelt Encefalopatiskt Syndrom - PRES

Magnus Thorén, Karolinska US, Solna

 

Tisdag 3/4

Hjärndödsdiagnostik: knepfall och fallgropar

Marco Brizzi, SUS Malmö

 

Total hjärninfarkt - lagar och föreskrifter, klinisk undersökningsteknik, angiografins plats vid hjärndödsdiagnostik, neurologens roll i förloppet.

 

Tisdag 27/3

Patientfall: Huvudvärken som blev en förlamning.

Hans Lindsten, Norrlands US Umeå

 

Tisdag 20/3

Myastenia Gravis på IVA.

Christopher Lindberg, Sahlgrenska US Göteborg

 

Genomgång av myasten kris, med råd kring handläggning, läkemedelsbehandling, övervakning och förlopp. Läkemedel att se upp med. Spännande fallbeskrivning.

 

Tisdag 13/3

Patientfall: Neuroimmunologisk katastrof.

Albert Hietala, Sahlgrenska US Göteborg

 

Ett mycket svårt neuroimmunologiskt fall där stora delar av den moderna bejhandlingsarsenalen tas i anspråk.

 

Tisdag 6/3

Trombolys för akut stroke hos patienter > 80 år.

Erik Lundström, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Genomgång av aktuell evidens kring intravenös trombolys för akut ischemisk stroke hos patienter > 80 år. Mycket givande diskussion mellan landets sjukhus där majoriteten ej har 80 år som en hård gräns, utan gör individuella bedömningar.

 

Tisdag 28/2

Patientfall: Åskknallshuvudvärken som blev paraplegi.

Michael Mazya, Karolinska US, Solna

 

ANS börjar en serie patientfall med genomgång av aktuell evidens. Första fallet handlar om en ung, atletisk man med åskknallshuvudvärk som snabbt byts till akut paraplegi.

 

Tisdag 21/2

Wernickes encefalopati. Det vi alla bör känna till.

Björn Logi Thorarinsson, SUS Lund

 

Genomgång av evidens kring epidemiologi, klinisk och radiologisk diagnostik, behandling och prognos vid Wernickes encefalopati och Korsakoffs syndrom.

 

Tisdag 14/2

Funktionella och dissociativa neurologiska symptom.

Michael Mazya, Karolinska US, Solna

 

Genomgång av aktuell evidens kring diagnostik och behandling av funktionella neurologiska symptom. Presentation av en svensk websajt med information för patienter, anhöriga och vården.

 

Tisdag 7/2

"Shoot first — ask questions later!" - Om akut encefalopati.

Anders Svenningsson, Norrlands US Umeå

 

Diskussion kring akut empirisk behandling vid oklart koma.

 

Tisdag 31/1

Neuroradioligiska möjligheter och begränsningar vid stroke

Tommy Andersson, Karolinska US, Solna

 

Aktuella, lovande siffror från Neurointerventionsenheten

på Karolinska Sjukhuset. Diskussion kring logistiska utmaningar, möjligheter och begränsningar för kateterburen metodik vid

cerebral ischemi.

 

Tisdag 24/1

Förslag till organisation och utbildning

i akut neurologi och konsultationsneurologi

Marco Brizzi, SUS Malmö

 

Föreningen Akut Neurologi i Sverige utvecklas vidare. Här diskuterar föreningens ordförande aktuella ambitioner för föreningen, inklusive anslutning till Neurocritical Care Society, utbildningar på olika områden av akut- och konsultationsneurologi.

 

Tisdag 17/1

NMDA-rec-ak-encefalopati

Kristina Källén, SUS Lund

 

Aktuell evidens och fallbeskrivningar rörande subakut encefalopati med terapiresistent status epilepticus. Vi länkar även till ett handläggningsschema för subakut encefalopati / encefalit framtaget av Svenska Epilepsisällskapet i februari 2011.

iNIDGhjqU1QVogsCBDrnUOUgH9w
ans_rgb
bottom of page