top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
hmb1qyPyPBZxcm7D-8NKtcJPDDI
PEV6SRCrw_AnzyOTnvCUO7oLkm4

 

Höst 2016

 

Onsdagen 31/8

Senaste nytt från Riks-Stroke

Prof. Bo Norrving, Neurologiska kliniken SUS Lund

 

Onsdagen 7/9

ATACH2 – Blodtrycksbehandling vid ICH

Jonatan Salzer, Neurologiska kliniken NUS Umeå

 

Onsdagen 14/9

Min NOAC-patient blöder – vad gör jag?

Prof. Peter Svensson, Kardiologiska kliniken, SUS

 

Onsdagen 21/9

Shuntar: akuta och mindre akuta problem

Johan Wirhammar, Neurologiska kliniken, UAS Uppsala

 

Onsdagen 28/9

Unik möjlighet jämföra MS-preprat - stor svensk studie på gång

Prof. Fredrik Piehl, Neurologiska kliniken, Karolinska US

 

Onsdagen 5/10

Highlights från European Epilepsy Congress

Petra Redfors, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska US

 

Onsdagen 12/10

Projekt obalans update och nystagmusmedley

Jonatan Salzer, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdagen 19/10

Ny RCT på gång: TWIST - Tenekteplas för wake up-stroke

Jesper Petersson, Neurologiska kliniken, SUS

 

Onsdagen 26/10

Neurologi och stamceller

Joakim Burman, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdagen 2/11

Plexa under attack: diabetesamyotrofi och plexusneurit

Lars Johan Liedholm, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdagen 9/11

Sympatikusstorm - PSH-fall

Amir Ahoromazdae, Neurologiska kliniken, Karolinska US

 

Onsdagen 16/11

Stentad temporalisarterit - en fallrapport

Albert Hietala, Neurologiska kliniken, Karolinska US

 

Onsdagen 23/11

ESO-Karolinska Stroke Update - Referat

Hulk Hogan och Petra Redfors, Sahlgrenska US, Göteborg

 

Onsdagen 30/11

Prehospital triage av patienter med misstänkt stroke

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska US

 

Onsdagen 7/12

Pre- och perioperativ konsultneurologi

Marco Brizzi, Neurologiska kliniken, SUS Malmö

 

Onsdagen 14/12

Alteplas för IVH-behandling

Jiri Bartek, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska US

 

 

ans_rgb
bottom of page