top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
vrs5Tvx6oU0kHSkADgWvc2NzSsc

HÖST 2015

 

Onsdagen 26/8

Koma

Johan Jacobsson, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdagen 2/9

Arteriell gasemboli - vanligare än man tror. Men hjälpen finns!

Michael Nekludov, ANOPIVA, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 9/9

Riksstrokedata 2014

Prof. Bo Norrving, Neurologiska kliniken, SUS Lund

 

Onsdagen 16/9

EFFECTS-studien

Erik Lundström, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 23/9

Prognosbedömning efter hjärtstopp-nya rekommendationer

Docent Tobias Cronberg, Neurologiska kliniken, SUS Lund

 

Onsdagen 30/9

Status epilepticus efter hjärtstopp - att behandla eller inte...

Docent Tobias Cronberg, Neurologiska kliniken, SUS Lund

 

Onsdagen 7/10

Skyll inte på anestesiologen! Perifera nervkomplikationer vid förlossning.

Lars Johan Liedholm, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdagen 14/10

IV Trombolys vid mycket svår stroke

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Onsdagen 21/10

Akut ryggmärgsskadevård 2, neurologiska symtom och komplikationer.

Sofie Jacobsson, ANOPIVA, NUS Umeå

 

Onsdagen 28/10

Rapport från Neurocritical Care Society Annual Meeting i Arizona

Stefan Olsson Hau och Marco Brizzi, Neurologiska kliniken, SUS Malmö

 

Onsdagen 4/11

Eklampsi - ett livshotande under graviditet. Prevention, akutbehandling och uppföljning.

Prof. Stefan Hansson, Kvinnokliniken, SUS

 

Onsdagen 11/11

"The trend is your friend" -Doppler och Duplex hos patienter med förhöjt intrakraniellt tryck.

Christine Kremer, Neurologiska kliniken, SUS Malmö

 

Onsdagen 18/11

Spännande fallpresentationer

Doc. Christina Sjöstrand, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Onsdagen 25/11

Critical Illness-Neuropati och -Myopati

Prof. Lars Larsson, Neurofysiologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 2/12

Komorbiditet och komplikationer vid status epilepticus

Johan Zelano, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Onsdagen 9/12 

Stentbehandling av carotisdissektion

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska US, Solna

 

Onsdagen 16/12

Den skånska HTA-analysen av neurotrombektomi

Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken, SUS Lund

I december 2015 anordnade ANS en välbesökt webinar på tema

 

HTA-analysen av neurotrombektomi 

 

från Region Skåne, presenterad av Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken, SUS.

Vi tillgängliggör här den fullständiga HTA-rapporten, en omfattande hälsoekonomisk utvärdering av Prof. Katarina Steen Karlsson samt dr Andsbergs presentationsmaterial för webinaren.

 

Tre filer för nedladdning:

 

HTA-rapport (60 sid.)

 

Hälsoekonomisk utvärdering (26 sid.)

 

G. Andsbergs presentation för ANS

ans_rgb
bottom of page