top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4

HÖST 2012

 

Tisdag 11/12 2012

Gränsområde akut strokebehandling och tidig sekundärprofylax – ett illustrativt patientfall

Markus Stiehm, SUS Lund / Malmö

 

Tisdag 4/12

Guidelines för status epilepticus - Neurocritical Care Society.

Jonatan Salzer och Anders Svenningsson, Norrlands US, Umeå

 

Tisdag 27/11

Eklampsi, ett livshotande kramptillstånd under graviditet.

Stefan Hansson SUS Malmö

 

Tisdag 20/11

Graviditet och förlossning hos kvinnor med neurologiska sjukdomar - anestesiologens perspektiv

Mikael Wallin, SUS Malmö

 

Tisdag 13/11

Perifera nervkomplikationer efter partus

Lars-Johan Liedholm, Örebro US

 

Tisdag 30/10

Liver induced brain injury

Hans Friberg, SUS Lund

 

Tisdag 23/10

Autoimmun encefalit med NMDArec-antikroppar

Håkan Widner, SUS Lund

 

Tisdag 16/10

Nya Rekommendationer för neurologisk prognosbedömning efter hjärtstopp från Svenska HLR-rådet

Tobias Cronberg, SUS Lund

 

Tisdag 9/10

Neurologiska komplikationer till njursvikt

Dag Eckersten, SUS Malmö

 

Tisdag 25/9

”Ultraljud och ökat intrakraniellt tryck –

möjligheter och begränsingar”

Markus Stiehm, SUS Malmö

 

Tisdag 18/9

Att försova sig med stroke - Om vikten av att komma i tid.

Professor Jan Malm, Norrlands US, Umeå

 

Tisdag 4/9

Upp till kamp emot kramp!

Jonatan Salzer, Anders Svenningsson, Norrlands US Umeå

yZcD6Lx2PAnWs2xW8OwxnblW1hU
ans_rgb
bottom of page