top of page
0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4

HÖST 2011

 

Tisdag 20/12

Trombektomi vid mediainfarkt - så gör vi i Lund

Gunnar Andsberg, SUS Lund

 

Mycket spännande siffror rörande trombektomibehandling av akut ischemisk stroke i Skåne. Därtill översiktlig beskrivning av strukturen och bemanningen av strokeberedskapen i södra regionen.

 

Tisdag 13/12

Prognostisering vid anoxisk hjärnskada

Tobias Cronberg, SUS Lund

 

En genomgång av viktiga faktorer för en välgrundad bedömning av neurologisk prognos efter hypotermibehandling vid hjärtstopp. Data från Lund, bra referenser till internationella studier och riktlinjer.

 

Tisdag 6/12

Hur man får dörr till nål-tiden under 30 min vid trombolys

Jan Malm, Norrlands US, Umeå

 

En genomgång av Umeås utomordentliga arbete med att få ner dörr till nål-tiden vid tPA-behandling av akut ischemisk stroke - den viktigaste modifierbara parametern vid trombolys.

 

Tisdag 29/11

Rapport från Neurocritical care-mötet i Montreal 2011

Anders Svenningsson, Norrlands US, Umeå

 

Summering av det vetenskapliga läget kring hemicraniektomi

vid malign MCA-infarkt, aktuell evidens kring intracerebrala hematom,elektronisk pupillmätning och storleksövervakning

med Pupillometern.

 

Tisdag 22/11

Välkommen till vår nya förening -Tankar och idéer

Marco Brizzi, SUS Malmö

 

Det första föredraget blev ett lyckat "proof of concept"! Ordförande Marco Brizzi informerade om ANS visioner, praktiska arbetsområden och planerad anslutning till det internationella Neurocritical Care Society. Läs mer på sidan Om ANS. Tekniken fungerar och vi ser fram emot det kommande programmet.Ca 30 kollegor deltog från Umeå, Örebro, Östersund, Linköping, Lund, Göteborg och Malmö.

_UkZxGe68E7obkKFNvpLKb_3Ncc
ans_rgb
bottom of page